آیت الله حائری شیرازی
کدام رنج آورتر است؟ آقای جوادی درباره ی بانک ها، حرف دلش را می زند؛ اما مجبورش می کنند ماست مالی اش کند!! نتیجه‌ی علم منهای دین (مباحثه با رئیس مجلس آلمان) شکنجه‌گر ساواک از مریدانم شد! درباره ی مراوده فرزند یکی از شخصیت ها با بهائیان

» کدام رنج آورتر است؟

شخصی پیش من آمده بود و از تعبیری که جایی درباره او به زبان رانده بودند، ناراحت بود. به او گفتم حرفی درباره تو زده ‏اند که دلت از آن حرف آتش گرفته است. اما آیا برای ظلمی است که به خودت شده، یا بیشتر از آن می‏ سوزی که ظلمی به آنها شده، آن […]

» آقای جوادی درباره ی بانک ها، حرف دلش را می زند؛ اما مجبورش می کنند ماست مالی اش کند!!

آیت الله حائری شیرازی: ندیدید آقای جوادی [درباره ی بانک ها] چی گفت؟ حرف دلش را می زد. اما می آیند و به ایشان می گویند اگر این حرف را زدی و بانک ها تعطیل شد کشور از بین می رود ها! ایشان هم [حرفش را] ماست مالی می کند. بعد ایشان می گوید اگر معاملاتشان مشروع هست اشکال ندارد! […]

» نتیجه‌ی علم منهای دین (مباحثه با رئیس مجلس آلمان)

رئیس‌ مجلس آلمان غربی در دوره آقای خاتمی به ایران آمد. آن موقع بحث روز، گفتگوی تمدن‌ها بود و ایشان هم روی این مسئله مانور می‌داد. زمانی که خواست موضوع گفتگوی تمدن‌ها را شروع کند من گفتم که می‌خواهم در ابتدا سؤالی از آقای رئیس‌ مجلس بپرسم. گفتم اگر ۲ نفر با هم دعوا می‌کردند […]

» شکنجه‌گر ساواک از مریدانم شد!

خدا ما را از یک‌سو حساب‌شده تحت‌فشار قرار می‌داد و از سویی دست ما را می‌گرفت تا از درون پوچ نشویم. یک‌بار که مرا به شکنجه‌گاه بردند دست‌هایم را از پشت بستند و … کیسه‌ای از شن را هم به آن آویختند و مرا روی یک‌پا نگه داشتند و شکمم را نیشگون گرفتند. من در […]

» درباره ی مراوده فرزند یکی از شخصیت ها با بهائیان

بسم الله الرّحمن الرّحیم یهود برای استحاله ی اسلام اهل سنت، وهابیّت تکفیری را جعل نمود و برای استحاله ی تشیّع، بهائیت را تأسیس کرد. وهابیّت، افراط در سنت گرایی است و بهائیت، افراط در تجدّد خواهی و سنت شکنی است. حکم نجاست کافر برای پیشگیری از نفوذ کافر در اسلام و مسلمانان است. می […]

  1. تربیتی، خانوادگی
  2. اخلاقی، عرفانی
  3. قرآنی
  4. سیاسی، اجتماعی
  5. اقتصادی
  6. خاطرات