آیت الله حائری شیرازی
پیام آیت الله حائری شیرازی بمناسبت درگذشت الگوی شعر انقلاب مرحوم حمید سبزواری کدام رنج آورتر است؟ آقای جوادی درباره ی بانک ها، حرف دلش را می زند؛ اما مجبورش می کنند ماست مالی اش کند!! نتیجه‌ی علم منهای دین (مباحثه با رئیس مجلس آلمان) شکنجه‌گر ساواک از مریدانم شد!

» پیام آیت الله حائری شیرازی بمناسبت درگذشت الگوی شعر انقلاب مرحوم حمید سبزواری

بسم الله الرحمن الرحیم رحلت مرحوم حمید سبزواری زنده دلی که به قول خودش: تو نمردی و مردن تو را نیست……….زنده ای زنده تا روز محشر مرگ برای چنین انسانهایی انتقال از جایگاه رحمانی به پایگاه رحمت رحیمیست. کسیکه رحمت رحمانی امانت های بزرگ پروردگارش را که قریحه شعر وبیان سحر آسایش بود در راه […]

» کدام رنج آورتر است؟

شخصی پیش من آمده بود و از تعبیری که جایی درباره او به زبان رانده بودند، ناراحت بود. به او گفتم حرفی درباره تو زده ‏اند که دلت از آن حرف آتش گرفته است. اما آیا برای ظلمی است که به خودت شده، یا بیشتر از آن می‏ سوزی که ظلمی به آنها شده، آن […]

» آقای جوادی درباره ی بانک ها، حرف دلش را می زند؛ اما مجبورش می کنند ماست مالی اش کند!!

آیت الله حائری شیرازی: ندیدید آقای جوادی [درباره ی بانک ها] چی گفت؟ حرف دلش را می زد. اما می آیند و به ایشان می گویند اگر این حرف را زدی و بانک ها تعطیل شد کشور از بین می رود ها! ایشان هم [حرفش را] ماست مالی می کند. بعد ایشان می گوید اگر معاملاتشان مشروع هست اشکال ندارد! […]

» نتیجه‌ی علم منهای دین (مباحثه با رئیس مجلس آلمان)

رئیس‌ مجلس آلمان غربی در دوره آقای خاتمی به ایران آمد. آن موقع بحث روز، گفتگوی تمدن‌ها بود و ایشان هم روی این مسئله مانور می‌داد. زمانی که خواست موضوع گفتگوی تمدن‌ها را شروع کند من گفتم که می‌خواهم در ابتدا سؤالی از آقای رئیس‌ مجلس بپرسم. گفتم اگر ۲ نفر با هم دعوا می‌کردند […]

» شکنجه‌گر ساواک از مریدانم شد!

خدا ما را از یک‌سو حساب‌شده تحت‌فشار قرار می‌داد و از سویی دست ما را می‌گرفت تا از درون پوچ نشویم. یک‌بار که مرا به شکنجه‌گاه بردند دست‌هایم را از پشت بستند و … کیسه‌ای از شن را هم به آن آویختند و مرا روی یک‌پا نگه داشتند و شکمم را نیشگون گرفتند. من در […]

  1. تربیتی، خانوادگی
  2. اخلاقی، عرفانی
  3. قرآنی
  4. سیاسی، اجتماعی
  5. اقتصادی
  6. خاطرات