آیت الله حائری شیرازی

مطالب منتشر شده در دسته ی "علوم انسانی"

علوم انسانی بشری، برای انسان، ندیده لباس می دوزند!

علوم انسانی بشری، برای انسان، ندیده لباس می دوزند!

انسان، موضوع هر رشته ی علمی در علوم انسانی است و علوم را از موضوع «انسان چيست؟» نمي شود جدا كرد. نظريه پردازان و مكاتب بشري كه انسان را ...

» ادامه مطلب