آیت الله حائری شیرازی

مطالب منتشر شده در دسته ی "علوم انسانی"

نتیجه‌ی علم منهای دین (مباحثه با رئیس مجلس آلمان)

نتیجه‌ی علم منهای دین (مباحثه با رئیس مجلس آلمان)

رئیس‌ مجلس آلمان غربی در دوره آقای خاتمی به ایران آمد. آن موقع بحث روز، گفتگوی تمدن‌ها بود و ایشان هم روی این مسئله مانور می‌داد. زمانی ...

» ادامه مطلب
علوم انسانی بشری، برای انسان، ندیده لباس می دوزند!

علوم انسانی بشری، برای انسان، ندیده لباس می دوزند!

انسان، موضوع هر رشته ی علمی در علوم انسانی است و علوم را از موضوع «انسان چيست؟» نمي شود جدا كرد. نظريه پردازان و مكاتب بشري كه انسان را ...

» ادامه مطلب