آیت الله حائری شیرازی
خانه / اسلایدر / علوم انسانی / گلچین بیانات / علوم انسانی بشری، برای انسان، ندیده لباس می دوزند!
علوم انسانی بشری، برای انسان، ندیده لباس می دوزند!

علوم انسانی بشری، برای انسان، ندیده لباس می دوزند!

انسان، موضوع هر رشته ی علمی در علوم انسانی است و علوم را از موضوع «انسان چیست؟» نمی شود جدا کرد. نظریه پردازان و مکاتب بشری که انسان را نشناخته اند، چگونه می توانند انسان را تعریف و مسیر و مقصد او را تعیین کنند؟! حق ندارد وارد وادی اقتصاد، جامعه شناسی، تربیت، هنر، روان شناسی و … ، شود.

اقتصاد، اخلاق، تربیت و….، همه لباس هایی هستند که برای برهنه نماندن و حفاظت انسان، بر او پوشانده می شود. چگونه امکان دارد لباسی که آن را اندازه گیری نکرده باشند، با بدنی متناسب باشد؟ خیاطی که هنوز مشتری خود را ندیده و پُرُوْ نکرده، چطور حق دارد و می تواند بر پارچه ی او قیچی گذارد!

مکاتب و علوم انسانی بشری این گونه عمل می کنند که برای انسان ندیده لباس می دوزند و بعد هم آن را بر او پوشانده، به او می گویند این لباس توست، یا آن را بپوش، یا به تو می پوشانیم و کاری می کنیم که به اندازه ی آن شوی!!