آیت الله حائری شیرازی
خانه / اسلایدر / سیاسی، اجتماعی / گلچین بیانات / وقتی رهبر می گوید به دولت کمک کنید، بصیرت این است که کمک کنید!
وقتی رهبر می گوید به دولت کمک کنید، بصیرت این است که کمک کنید!

وقتی رهبر می گوید به دولت کمک کنید، بصیرت این است که کمک کنید!

این امت بنا بود در این هشت سال صبری را که کرده است مشخص شود مغرور شده است یا نه، برای خدا کرده است یا رگه های خود خواهی در آن است. باید امتحان بشود.در روز قبول قطعنامه بود. میزبان رهبر فعلی بود. در جلسه مسئولین حضور داشتند. سی و سه نفر بودند. یادگار امام  نامه امام را می­خواند که این نامه هنوز روی آنتن نرفته است. بعد هم مدیریت جلسه با آقای هاشمی بود. رئیس جمهور صاحب مجلس بود حرف نمی­زد. ایشان هم مکرر می­گفت برای ثبت تاریخ حرفی دارید بزنید. گفتم که الحسن و الحسین امامان قاما أو قعدا. امامت حسنی و امامت حسینی هر دو ضرورت دارد. مردم باید امتحان هر دو را بدهند. هشت سال دفاع مقدس ارادتشان به امام در چهره امام حسین انجام شده است. نصف دیگر امامت مانده است. باید اطاعت از امام در چهره امام حسن هم بکنند. تا معلوم شود این کار را برای بندگی خدا کرده اند نه در چیز دیگر. الحسن و الحسین امامان قاما أو قعدا. آن قیام را کردند و نمره گرفتند امام قعود می­کند مانند او قعود کردند آن موقع زمینه ظهور می­شود امام قطعنامه را قبول کرد و گفت من گفته بودم تا آخرین نفر تا آخرین قطره خون تا آخرین خانه تا آخرین نفس اما امروز می­گویم و با صدام صلح می­کنم و این صلح تاکتیکی نیست و این جام کشنده تر از زهر را سر می­کشم. امت در روز غدیر با امام تجدید بیعت کرد و یک نفر به امام نگفت السلام علیک یا مذل المؤمنین. یا به امام مجتبی نزدیکترین دوستانش این چنین گفتند. امت یک میلیارد شده بود. یک صبر را داشت و صفرهای عبادات دیگر. منتها هنوز علامت مشخص نبود. در روز غدیر وقتی امت به امام بیعت مجدد کرد گفتند نایب امام زمان ماست. گفته است و ما قبول می­کنیم. هیچ کس اعتراض نکرد. یعنی برای امام این جام کشنه تر از زهر بود و برای تمام رزمندگان هم این جام کشنده تر از زهر بود. همه سر کشیدند. بعلاوه میلیارد شدند. امتحان بصیرت را دادند. امروز دشمن با تمام اطلاعاتش بصیرت ما را نشانه رفته است. جنگ نرم برای شکار بصیرت است. جنگ نرم برای شکار صبر است. وقتی رهبر می­گوید به دولت کمک کنید بصیرت این است که کمک کنید. حرف کسی را گوش نکنید. شما «واعتصوا بحبل الله جمیعا» دارید. دیگران  که «واعتصوا بحبل الله جمیعا»  را جدی نگرفته اند در تفرقوا ماندند.