O?U?O? O�U�U�U� O�O�O�O�U? O?U?O�O�O?U?
خانه / اقتصادی / گلچین بیانات / منطق مستحکم برخی کسبه ی نزولخوار قم !!

منطق مستحکم برخی کسبه ی نزولخوار قم !!

در شهر خون و قیام ، قم ، مراجع عظام مطلع شدند نزولخواران در بازار قم غوغا کرده اند . دادگاه ویژه ای تشکیل شده همه را آوردند . دادستان قم که اکنون در شیراز است آقای حجت الاسلام نعمت اللهی گفت : قرار ما بر این بود که از آنها تعهد بگیریم که اسلامی عمل کنند و مقداری از نزول گرفته شده را به مردم برگردانیم . یکی از کسبه نزولخوار به نمایندگی از بقیه مطلبی را عنوان کرد که شما همان آئین نامه بانک ها را به ما بدهید ما بهمان صورت عمل می کنیم . جلسه بهمین مطلب تمام شد و آقایان بدون هیچ تعهدی مرخص شدند و به سر کار خود رفتند .
چرا ما با ربای رابح در بازار که نص نزولخواری است و عمل اعلام محاربه با خدا و رسول است نمی توانیم مقابله کنیم ؟ برای اینکه دانشگاه طرح میدهد و حوزه امضاء میکند . دانشگاه منفعل از دانشگاههای خارج و حوزه منفعل از دانشگاه است . دانشگاه کپیه میکند حوزه هم در عمل نیست که فرق بین دینار و درهم صدر اسلام و پول رایج جهانی نظر او را جلب کرده باشد .

دیدگاه شما!!