O?U?O? O�U�U�U� O�O�O�O�U? O?U?O�O�O?U?
خانه / اخلاقی، عرفانی / گلچین بیانات / خداوند، تکیه گاه مومن (تمثیلِ جام فلزی و ضربه زدن آن)

خداوند، تکیه گاه مومن (تمثیلِ جام فلزی و ضربه زدن آن)

اگر به جام فلزی که در حالت رها است ، ضربه ای وارد شود ، مدتها ارتعاش خواهد داشت ، ولی اگر جام را با دست بگیریم و ضربه ای به آن وارد کنیم ، دیگر ارتعاشی نخواهد داشت.
انسانی که تکیه گاهی ندارد و خدا او را نگرفته است ، با یک ضربه آرامش خود را از دست داده و تا مدتها مضطرب و سر در گم و حیران خواهد ماند. اما کسی که متکی به خداست و دلش به او آرام شده و خدا او را گرفته است، در مقابل ضربات، مضطرب نخواهد شد و آرامش خود را حفظ خواهد کرد.

دیدگاه شما!!