O?U?O? O�U�U�U� O�O�O�O�U? O?U?O�O�O?U?
خانه / اخلاقی، عرفانی / حالا می خواهی چشمت را ببندی یا باز کنی؟!!
حالا می خواهی چشمت را ببندی یا باز کنی؟!!

حالا می خواهی چشمت را ببندی یا باز کنی؟!!

سوال یکی از شاگردان آیت الله حائری شیرازی از معظم له:

شاگرد: آیا قضایای یمن ارتباطی با یمانی دارد؟
آیت الله حائری شیرازی: اگر بخواهی چشمت را ببندی و از ترسِ «کذب الوقاتون» چیزی نگویی، خیر. ارتباطی ندارد!
اما اگر بخواهی چشمت را باز کنی، بله. ارتباط دارد!
حالا می خواهی چشمت را ببندی یا باز کنی؟!!

دیدگاه شما!!